Tuyển sinh

Trường hợp được cấp visa du học

Tư cách nhập học

  • Những học sinh đã hoàn thành 12 năm học trở lên ( tùy theo từng nước sẽ có hệ thống khác nhau ) hoặc những học sinh hoàn thành hệ đào tạo tưng tự
  • Người đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và đang là sinh viên đại học.
    (Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp tương đương chương trình trung học phổ thông) (học sinh có nguyện vọng học lên đại học ở Nhật Bản phải hoàn thành xong chương trung học phổ thông 12 năm học trở lên)
  • Học sinh có giấy chứng nhận hoàn thành 150 tiếng học tiếng Nhật hoặc học sinh có chứng chỉ 4kyu trở lên
  • Người bão lãnh là người đang ở sống tại Nhật hoặc tại nước sở tại

Thời gian nhập học và hạn tiếp nhận hồ sơ (theo từng khóa học)

Tên khóa học (thời gian) Thời gian nhập học Hạn tiếp nhận hồ sơ
Khóa 2 năm Tháng 4 Trung tuần tháng 11 năm ngoái
Khóa 1 năm 9 tháng Tháng 7 Trung tuần tháng 3
Khóa 1 năm và 6 tháng Tháng 10 Trung tuần tháng 5
Khóa 1 năm và 3 tháng Tháng 1 Trung tuần tháng 9 năm trước
Page top