1 ngày của du học sinh

学生の一日の過ごし方

Đi học và làm thêm - 1 ngày bận rộn của du học sinh

GIờ học trên trường chia làm 2 buổi : Buổi sáng (9:00-12:20) Buổi chiều (13:10-16:30)
Học sinh ngoài giờ học còn tham gia các hoạt động đi làm thêm.
Ngoài thời gian đi làm thêm, học sinh còn tham gia các hoạt động thể thao, du lịch.v..v..v...


Thời khóa biểu 1 ngày của du học sinh

午前の部 午後の部 学生の例 午前の部 7:00 起床、朝食、準備等 午前の部 9:00 学校 午後の部 12:00 起床、朝食、準備等 午前の部 12:30 昼食、14:00 勉強 午後の部 13:00 学校 午前の部 15:30 アルバイト先へ 午前の部 16:00 アルバイト(週4程度)午後の部 昼食 午後の部 勉強 午後の部 18:30 自由時間/仮眠など 午後の部 20:30 夕食 午後の部 アルバイト先へ 午前の部 22:00 帰宅、22:30 夕食 午後の部 アルバイト(週4程度 午前の部 23:00 自由時間 午前の部 1:00 就寝 午後の部 5:00 帰宅 午後の部 7:00 就寝
Page top