Chế độ học bổng

Chế độ học bổng giúp học sinh an tâm học tập

Trường Nhật Ngữ Joto có nhiều chế độ học bổng nên học sinh có thể chú tâm học tập để không phải mang nặng mang nỗi lo về tài chính.
Vì có rất nhiều loại hình học bổng khác nhau, mỗi sinh viên nên tự tìm kiếm các chế độ học bổng phù hợp với bản thân.


Học bổng của trường Nhật Ngữ Joto

Đối với những học sinh sau hơn 6 tháng nhập học được đánh giá thành tích học tập và thái độ sinh hoạt tốt theo quy định của trường sẽ được cấp học bổng hoặc miễn giảm học phí. Tuyển chọn diễn ra 6 tháng 1 lần.

1. Học bổng chuyên cần

■ Học bổng chuyên cần toàn phần

Học sinh có tỷ lệ lên lớp 100% từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp 20.000 yên

■ Học bổng chuyên cần khuyến khích

Học sinh có tỷ lệ lên lớp 98% từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp 10.000 yên

2. Học bổng khuyến học

Học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi năng lực Nhật ngữ

■ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)

Các nước không sử dụng Hán tự
Đỗ chứng chỉ N2

Tại lễ tốt nghiệp 10.000 yên

Bao gồm các nước sử dụng và không sử dụng Hán tự
Đỗ chứng chỉ N1

Tại lễ tốt nghiệp 20.000 yên

■Kỳ thi du học sinh (EJU)

Học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tại lễ tốt nghiệp 30.000 yên

3. Học bổng Joto

Học sinh được công nhận là ưu tú khi đạt thành tích xuất sắc trong suốt quá trình học tập và thái độ sống tốt.

Tại lễ tốt nghiệp 10.000 yên

4. Học bổng đại học và sau đại học

Học sinh thi đỗ vào các trường đại học công lập, đại học danh tiếng hoặc cao học

Tại lễ tốt nghiệp 30.000~100.000 yên


Học bổng từ chính phủ Nhật

Đối với các học sinh viên học tiếng Nhật với tiền đề học lên đại học/cao đẳng/ trung cấp ở Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sẽ tuyển chọn để cấp "học bổng khuyến khích học tập".

Đối tượng

  • Đối với người có visa du học
  • Những người đang học tiếng Nhật với tiền đề đi học đại học/cao đẳng/ trung cấp ở Nhật Bản
    Cuối tháng 4 mỗi năm, trường Nhật Ngữ Joto sẽ tiến cử những học sinh học tốt. Vào khoảng cuối tháng 6 sau khi nhận được quyết định nhận học bổng, mỗi tháng học sinh sẽ được nhận 48,000 yên Nhật và kéo dài trong vòng 12 tháng.
Page top