Q&A

Các câu hỏi về khóa học

Trường có những khóa học như thế nào?
Chúng tôi có các khóa học 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng và 1 năm 3 tháng. Chi tết mời các bạn xem nội dung cụ thể trên trang chủ của trường
Tôi có thể kéo dài thời gian học sau khi khóa học được bắt đầu không?
Trong trường hợp đối với visa du học nếu bạn không học khóa học 2 năm thì bạn vẫn có thể gia hạn tiếp thời gian du học. Tối đa thời gian du học chỉ là 2 năm.
Có thể nhập học từ giữa khóa học không?
Cũng có thể tuy nhiên với đơn vị tiết học là 3 tháng định kỳ thì với việc tiếp nhận visa về cơ bản vì ban phải làm sao đảm bảo cho việc tiếp nhận visa nằm trong giữa khoảng thời gian nhập học, do đó chúng tôi không khuyên các bạn nhập học từ giữa khóa học.
Trường có khóa học ngắn hạn không?
Khóa học ngắn hạn là khóa học 3 tháng dành cho những học viên là người lấy quốc tịch Nhật, người có visa kết hôn, người làm việc hay lư trú ngắn hạn tại Nhật.
Trường sử dụng giáo trình gì khi giảng dạy?
Ví dụ khóa học ở trình độ sơ cấp thì trường sử dụng giáo trình Minnanonihongo 1 và 2
Page top