Tất cả các khóa học

コース案内

Bạn có thể lựa chọn thời gian nhập học qua 4 khóa học

Trường Nhật ngữ Joto có 4 khóa học bao gồm, khóa học 2 năm nhập học tháng 4, ngoài ra còn có cá khóa học khác như khóa học 1 năm 9 tháng nhập học tháng 7, khóa học 1 năm 6 tháng nhập học tháng 10, khóa học 1 năm 3 tháng nhập học tháng 1
Trong bất kỳ khóa học nào trường Nhật ngữ Joto sẽ tổ chức kỳ thi xếp lớp cho học viên khi nhập học để đảm bảo trình độ tương ứng với năng lực từng học viên từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.
Sau đó, bằng cách kiểm tra định kỳ, bất kể học viên của khóa học nào nếu có năng lực thành tích tốt cũng có thể nhanh chóng được học lên các lớp trên tương ứng với trình độ.


Tổng quan về từng trình độ

Trường Nhật ngữ Joto sẽ tổ chức kỳ thi xếp lớp cho học viên khi nhập học để đảm bảo trình độ tương ứng với năng lực từng học viên từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.

trình độ mục tiêu học tập Nội dung học tập
Sơ cấp Chú trọng vào năng lực thể hiện qua hội thoại giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, khả năng thích ứng với đời sống tại Nhật
  • Các kỹ năng cơ bản về nghe nói đọc viết
  • Học hiểu Kanji khoảng 400 chữ, từ vựng 1000 từ
trung cấp Thể hiện ý tưởng, giải thích văn hóa Nhật Bản
  • Áp dụng các ngữ pháp cơ bản và các biểu hiện
  • Nâng cao đọc hiểu nghe hiểu
  • Kỹ năng đàm thoại, kỹ năng viết
  • Kanji 1000 chữ, từ vựng 6000 từ
Cao cấp Năng lực thể hiện tiếng Nhật cao cấp, năng lực thể hiện chính xác suy nghĩ
Tìm hiểu các trường thi lên (các trường đại học và trung học chuyên nghiệp)
  • kỹ năng đàm thoại, khả năng biểu cảm ngôn ngữ , ngữ pháp ứng dụng trong đời sống xã hội
  • Đọc báo
  • làm tiểu luận
  • Hướng dẫn các kỳ thi EJU, thi vào các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp

Tổng quan về từng khóa học

Trường Nhật ngữ Joto chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua bốn khóa học với thời gian tuyển sinh khác nhau. Do đó tùy thuộc vào hoàn cảnh khác nhau về năng lực tiếng Nhật trước khi nhập học hay rất nhiều điều kiện khác về thời gian tốt nghiệp tại nước bạn mà bạn có thể có những lựa chọn đúng đắn nhất cho riêng mình.

Khóa học Thời gian nhập học tài liệu Visa Tổng quan về chương trình giảng dạy

2 năm Khóa học

Tháng 4 du học Chúng tôi hướng đến mục tiêu giảng dạy để học viên đỗ N1, đạt khoảng 300 điểm cho kỳ thi EJU và hướng dẫn thi vào các trường đại học nổi tiếng.
1 năm 9 tháng Khóa học
tháng bảy du học Bắt đầu từ nền tảng tiếng Nhật cơ bản chúng tôi hướng đến mục tiêu giảng dạy để học viên đỗ N1 và thi lên đại học.
1 năm 6 tháng Khóa học
tháng mười du học Với mục tiêu ôn luyện để thi đỗ N1 trong đó bao gồm phương pháp giảng dạy đảm báo về cách phát âm và viết hiragana và katakana, đọc hiểu các văn bản khác nhau, hiểu một cách chính xác các nội dung thông qua nghe hiểu, diển đạt tư duy, khả năng thể hiện ngôn ngữ.
1 năm 3 tháng Khóa học
tháng giêng du học Với mục tiêu ôn luyện để thi đỗ N1 trong đó bao gồm phương pháp giảng dạy đảm báo về cách phát âm và viết hiragana và katakana, đọc hiểu các văn bản khác nhau, hiểu một cách chính xác các nội dung thông qua nghe hiểu, diển đạt tư duy, khả năng thể hiện ngôn ngữ.
Page top