Học lên - Xin việc

進学・就職イメージ

Hướng dẫn việc học lên cao với từng học sinh một

Nhà trường có giáo viên hướng dẫn học lên một cách phù hợp cho mỗi học sinh.
Dựa vào nguyện vọng nộp đơn và năng lực tiếng nhật của học sinh, nhà trường sẽ phán đoán và tiến hành việc hướng dẫn cho việc học lên một cách chu đáo.


Hướng dẫn việc học lên cao một cách cẩn thận và trong thời gian dài

Việc hướng dẫn chỉ đạo học lên cao sau khi tốt nghiệp trường tiếng đợt 1 là tháng 5~tháng 6.Đến tháng 7, nhà trường sẽ mời về trường các trường đại học, và sẽ mở hội thảo đại học.
Tháng 8, trường sẽ tổ chức thêm các buổi học cho việc học lên cao của học sinh vào mọi lúc tùy theo mong muốn của học sinh.
Ở trường Joto không chia lớp dành cho các bạn học lên cao học, và các bạn học lên đại học mà tùy vào nguyện vọng nộp đơn của từng học sinh, nhà trường sẽ tiến hành hướng dẫn việc học lên sao cho phù hợp với từng học sinh.

Nội dung hướng dẫn

 • Ví dụ về các học sinh có nguyện vọng học lên cao học

  • Lựa chọn đề tài nghiên cứu
  • Hướng dẫn phù hợp với chuyên môn giảng dạy
  • Hướng dẫn viết và sửa lỗi bản kế hoạch nghiên cứu
  • Phát hành tài liệu cần thiết
  • Hướng dẫn kỹ thuật phỏng vấn
  • Hướng dẫn đối sách để tham gia thi các môn chuyên ngành
 • Ví dụ về học sinh có nguyện vọng học lên đại học

  • Buổi thuyết minh nội dung chuyên ngành
  • Phương pháp đăng kí đơn nhập học
  • Hướng dẫn làm Đơn xin nhập học
  • Hướng dẫn viết và chỉnh sửa Bản lí do muốn học
  • Thực hành các bài tập đã thi các năm trước, hướng dẫn viết tiểu luận.
  • Diễn giải các vấn đề thời sự
  • Hướng dẫn phỏng vấn, thực hành

主な進学先 2017年度実績グラフ
 • Cao học

  • Đại học Quốc gia Yokohama
  • Đại học Saitama
  • Đại học Keio
  • Đại học Nihon

  Trường đại học

  • 桜 美林 大学
  • Đại học Teikyo
  • Đại học Tokai
  • Đại học Toyo
  • Đại học Musashino
  • Đại học kinh tế Ryutsu
  • Đại học Wako và những người khác
 • Trường trung cấp

  • Trường cao đẳng nghệ thuật Yokohama
  • Cao đẳng kỹ thuật Azuma
  • Cao đẳng ngoại ngữ Gregg
  • Đại học Ngoại ngữ và Kinh doanh Sundai
  • Trường dạy nghề Hiko · Trường đại học trang sức Mizuno
  • Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Tokyo
  • Trường đại học ô tô Tokyo Khác
  • Cao đẳng Nippon Express
  • Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Fuji
  • Trường trung cấp doanh nghiệp thông tin Meisei
  • Trường cao đẳng Yomiuri
  • Trường kinh doanh quốc tế Waseda

Hướng dẫn kỳ thi EJU

Điều chỉnh để phù hợp với kỳ thi EJU được tổ chức vào tháng 6 và tháng 11, nhà trường thực hiện đối sách là làm các bài tập trong các năm trước và thi thử.
Hướng dẫn tất cả về từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu.

Hướng dẫn kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Đưa ra các chính sách thi cử ở kỳ thi thử và giải các câu hỏi của các năm trước phù hợp với kỳ thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức vào tháng 7 và tháng 12.

Page top