Thư viện ảnh

フォトギャラリーイメージ

Giới thiệu cuộc sống hằng ngày và các sự kiện của trường Joto

Có đăng những tấm hình sinh hoạt trong các khóa học và các sự kiện của trường
Có thể xem được toàn cảnh không khí trường học chẳng hạn như các tiết học hằng ngày.
Hãy xem cách mà các học sinh Joto trải qua cuộc sống hằng ngày như thế nào.


-
Page top