Tổng quan về trường

学校概要イメージ

Tổng quan

Tên trường Trường Nhật Ngữ Joto
※ Bộ Tư pháp Bộ Nhập cư Tokyo Đơn vị chuyển trường
Thành lập Năm 2003
Chủ tịch Akio Matsubara
Số lượng học sinh 880 học sinh
Địa điểm (本社)〒124-0002 東京都葛飾区西亀有1-26-17
(本館) 124-0003 Tokyo Katsushikaku, Ohanajaya 3-4-7
(2号館)〒124-0002 東京都葛飾区西亀有1-26-15
sự quản lý Công ty TNHH Đông
Nội dung kinh doanh Điều hành trường học tiếng Nhật
URL http://www.joto.ac.jp
E-MAIL joto@crocus.ocn.jp

Lịch sử của trường

Tháng 4 năm 2003 Thành lập trường Nhật Ngữ Joto
Tháng 4 năm 2014 Tăng số lượng học sinh từ 100 người lên 150 người
Tháng 4 năm 2015 Tăng số lượng học sinh từ 150 em lên 225 em
Tháng 12 năm 2015 Chuyển về trường mới
Tháng 4 năm 2016 Tăng số lượng học sinh từ 225 em lên 300 em
Tháng 4 năm 2017 Tăng số lượng học sinh từ 300 em lên 450 em
Tháng 4 năm 2018 Tăng từ 450 người lên 640 người
Tháng 4 năm 2019 Chúng tôi dự định tăng công suất từ ​​640 lên 920
Tháng 7 năm 2019 Tăng số lượng học sinh từ 640 lên 880
Page top