เอกสารที่ต้องส่ง

เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่น

 1. ใบสมัครเข้ารับการศึกษา

  แบบฟอร์มที่ทางเรากำหนด , เขียนด้วยตัวเอง

 2. ใบประวัติ

  แบบฟอร์มที่ทางเรากำหนด 1/2 , เขียนด้วยตัวเอง, เหตุผลในการเข้าโรงเรียนนั้นต้องพร้อมด้วยเอกสารแปล)

 3. รูปถ่าย8ใบ

  ยาว 4 ซม. กว้าง 3 ซม. ถ่ายภายใน 3 เดือน ไม่สามารถใช้รูปที่พิมพ์จากเครื่องปริ้นเตอร์ได้

 4. ประกาศนียบัตรจบการศึกษาสุดท้าย(พร้อมด้วยเอกสารแปล)

  ในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 5. ใบรับรองผลการเรียนในแต่ละชั้นของสถานศึกษาสุดท้าย

  จำเป็นต้องใช้เมื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 6. ใบรับรองความสามารถในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

  กรอกรายละเอียด หลักสูตร(มากกว่า 150 ชั่วโมง) ชั่วโมงการเรียน สื่อการเรียนที่ใช้ และระดับการเรียนรู้อื่น ๆ (พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 7. สำเนาใบทะเบียนบ้านจีน

  ที่อยู่ พื้นการศึกษา อาชีพ ต้องสอดคล้องกับปัจจุบัน ณ วันที่สมัคร (เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น)

 8. สำเนาพาสปอร์ต

  สำหรับผู้ที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้ว

 9. ใบรับรองการทำงาน

  สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ (พร้อมด้วยเอกสารแปล)


เอกสารที่ต้องส่งโดยผู้สนับสนุนทางการเงิน

ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ

 1. ใบรับรองค่าใช้จ่าย

  แบบฟอร์มที่ทางเรากำหนด , เขียนโดยผู้สนับสนุนทางการเงิน (พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 2. หนังสือรับรองเงินฝากของผู้สนับสนุนทางการเงิน

  มีเงินฝากเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นมีมูลค่า 3 ล้านเยนหรือเทียบเท่าโดยสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศบ้านเกิด

 3. สำเนารับรองบัญชีเงินฝาก

  สำเนารับรองบัญชีเงินฝาก3เดือนขึ้นไป

 4. สำเนาบัญชีธนาคาร

  เอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดของเงินฝากและถอนเงิน

 5. ใบรับรองการทำงาน

  ระบุวันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันที่เริ่มงาน ชื่องาน ฯลฯ (พร้อมด้วยเอกสารแปล) ในกรณีเป็นผู้จัดการบริษัทให้ใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ(พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 6. ใบรับรองรายได้ประจำปี

  กรอกเงินเดือน โบนัส รายได้อื่น ๆ รวม3 ปีขึ้นไป (พร้อมด้วยเอกสารแปล) ในกรณีที่เป็นผู้จัดการบริษัท ต้องมีหนังสือรับรองการเสียภาษีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 7. สำเนาใบทะเบียนบ้านจีน

  ที่อยู่ พื้นการศึกษา อาชีพ ต้องสอดคล้องกับปัจจุบัน ณ วันที่สมัคร (เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น)

 8. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนทางการเงิน

  พร้อมด้วยเอกสารแปล

ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

 1. ใบรับรองค่าใช้จ่าย

  แบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนด , เขียนโดยผู้สนับสนุนทางการเงิน (พร้อมด้วยเอกสารแปล)

 2. หนังสือรับรองเงินฝากของผู้สนับสนุนทางการเงิน

 3. สำเนาบัญชีธนาคาร

  เอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดของเงินฝาก

 4. ใบรับรองการทำงาน

  ในกรณีที่เป็นผู้จัดการบริษัท จะใช้ใบจดทะเบียนของบริษัท

 5. หนังสือรับรองจ่ายภาษีหรือใบกำกับภาษี 3 ปีขึ้นไป

 6. ใบทะเบียนบ้านหรือใบระบุบัตรทะเบียน

 7. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนทางการเงิน

  พร้อมด้วยเอกสารแปล

หมายเหตุ

 • ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรปกติ เป็นเวลา 12 ปีขึ้นไปในประเทศบ้านเกิด(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)หรือผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า
 • ผู้ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิด
  (ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า) (หากต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรในโรงเรียนมากกว่า 12 ปี)
 • ผู้สมัครที่ยื่นหนังสือรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ 150 ชั่วโมงขึ้นไป ณ เวลาที่สมัคร หรือผู้ที่สอบผ่านวัดระดับสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีผู้ค้ำประกันการพักอาศัย ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศบ้านเกิดของตน

โปรดดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารที่ส่งมาจากปุ่มด้านล่าง

การสมัครและสมัครงานโรงเรียนประถม Joto .xls

 • การสมัครและประวัติการทำงาน
 • รายงานค่าใช้จ่าย
 • ผู้ให้การสนับสนุนครอบครัว
 • ตารางข้อมูลการยืนยันนักเรียน

กรุณาติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ

Page top