ลักษณะเด่นของโรงเรียน

学校の特長イメージ

ส่งเสริมให้ปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่แบบนานาชาติ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโตเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของโตเกียว เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท Joto Kogyo Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม YSJNM โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้คาเมะอาริ, เขตคัสสึชิกะในโตเกียว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมและรับรองโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
โรงเรียนมีปรัชญาในการให้การศึกษาชาวต่างชาติ มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น อย่างเข้มงวด กระตือรือร้น ปลูกฝังทะเยอทะยาน สอนนักเรียนให้ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และ 2 และหลังจากจบการศึกษาแล้วก็จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงขึ้นต่อไป


จำนวนนักเรียนน้อยทำให้การสอนเป็นไปได้อย่างละเอียด

ในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต เราใช้ระบบการเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กและสอบเป็นระยะๆ เราสามารถจัดชั้นเรียนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียนและขยับเลื่อนขึ้นไปไดโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน
ครูที่มีประสบการณ์เข้าใจกับระดับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลและปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน เป็นหนึ่งในสเน่ห์ของโรงเรียนเราที่ระยะห่างระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ใกล้กัน เมื่อไม่เข้าใจบทเรียนหรือมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้
นอกจากนี้ การเรียนแบ่งออกเป็นห้องแยก ประเทศที่ใช้ตัวอักษรคันจิและไม่ใช้ตัวอักษรคันจิ ผู้ที่มาจากพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาษาคันจิจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างไม่ต้องกังวล

หอพักนักศึกษาที่สามารถอยู่ได้ด้วยความอุ่นใจ

หอพักชายและหญิงอยู่ใกล้จากโรงเรียนเพียงเดินแค่ไม่กี่นาที เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสบายใจและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
หอพักนักเรียนจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน ดังนั้นจะได้รับประสบการณ์มากมาย และสามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยความสบายใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
แม้ว่าจะมีปัญหาในชีวิตที่ญี่ปุ่น แต่ก็อบอุ่นใจเพราะรุ่นพี่จะให้คำแนะนำอย่างอ่อนโยน

ค้นหางานพาร์ทไทม์ที่เหมาะสม

โรงเรียนสามารถแนะนำงานพาร์ทไทม์กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรกันกับโรงเรียน
สามารถหางานพาร์ทไทม์ที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยใช้จากข้อมูลงานที่มีการโพสต์ไว้ในกระดานข่าวที่โรงเรียน
นอกจากนี้ บริษัท Joto Kogyo Limited ซึ่งจัดตั้งโรงเรียนเป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัท YSJNM กลุ่มบริษัท YSJNM ยังมีบริษัทเครือข่ายคือ บริษัทYui Kogyo Co.,Ltd. บริษัท Shoei Shoji Limited บริษัทNankai Kogyo Co.,Ltd. บริษัทM. K. Planning Co.,Ltd. ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ที่กลุ่มบริษัทได้

สามารถพบปะพูดคุยกับนักเรียนจากหลายประเทศ

โรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำของโตเกียว
นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละปีมาจากหลายประเทศและภูมิภาค เช่น จีน เกาหลี มองโกเลีย เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และประเทศอื่นนอกจากเอเชีย เช่น เซเนกัล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนทั่วโลกในโรงเรียนและหอพัก ซึ่งจะได้เรียนรู้และรู้จักความเป็นสากล

Page top