หลักสูตรการจ้างงานทั่วไป

1年9ヶ月コース

หลักสูตรทั่วไปเรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและมารยาทในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับเส้นทางอาชีพหลากหลายภายหลังจบการศึกษา
นักเรียนสามารถได้รับความรู้พื้นฐานและทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสำหรับการทำงาน


คุณลักษณะของหลักสูตร

 • คุณสมบัติ 1

  ตามระดับบุคคล องค์กรระดับแบ่งย่อย

 • คุณสมบัติ 2

  ในหนังสือเรียนและชั้นเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของญี่ปุ่น

 • คุณสมบัติ 3

  กับครูผู้มีประสบการณ์ การสนับสนุนการจ้างงานผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล

โครงร่างหลักสูตร

เป้าหมายการรับสมัคร
 • เป็นผู้จบการศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศตน (วิชาเอกใดก็ได้) มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่จริงจังกับการเข้าเรียนและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
ประเภทวีซ่า
นักเรียนแลกเปลี่ยน
ช่วงรับสมัคร
เมษายน (2 ปี), ตุลาคม (1 ปี 6 เดือน)
เวลาเรียน
 • รอบเช้า 9:00-12:30 น. (45 นาที x คาบที่ 4) สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
 • รอบบ่าย 13:00-16:30 น. (45 นาที x คาบที่ 4) สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
ภาพรวมของหลักสูตร
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเข้าใจสังคมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการหางาน เราจะฝึกมารยาทในการทำงานและการสัมภาษณ์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสัมมนาขององค์กร
ระยะเวลารับสมัคร

การปกครองค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปี 1 ปี 6 เดือน
ปีที่ 1 ค่าคัดเลือก 25,000円 25,000円
ค่าลงทะเบียน 55,000円 55,000円
ค่าเล่าเรียน 660,000円 660,000円
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆ 46,000円 46,000円
ผลรวมย่อย 786,000円 786,000円
ปีที่ 2 ค่าเล่าเรียน 660,000円 330,000円
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆ 36,000円 18,000円
ผลรวมย่อย 696,000円 348,000円
ค่าเรียนทั้งหมด 1,482,000円 1,134,000円

ขั้นตอนและสอบถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา

Page top