รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด

コース案内

3 หลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

โรงเรียน Joto Japanese มี 3 หลักสูตร หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรเตรียมความพร้อมหางาน และหลักสูตรทักษะเฉพาะ
ในทุกหลักสูตรจะแบ่งห้องตามความสามารถของนักเรียน ดังนั้นคุณสามารถพัฒนาขึ้นไปอย่างมั่นคง


ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต จะแนะนำหลักสูตร 4 หลักสูตรที่มีระยะเวลาเข้าเรียนแตกต่างกัน เป็นไปได้ที่จะเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดของคุณเองตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าเรียน และช่วงเวลาที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศของคุณ

หลักสูตร เวลาเปิดภาคเรียน เอกสารวีซ่า ข้อมูลวิชาที่เรียน

ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร

เมษายน/กรกฏาคม/ตุลาคม/มกราคม การศึกษาในต่างประเทศ ด้วยเป้าหมายในการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ได้รับ 300 คะแนนของ EJU และมุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
นักเรียนจะได้รับ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดขั้นพื้นฐาน นำมาปรับใช้ในการพูดสนทนาในชิวิตประจำวันได้
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
สามารถนำไวยากรณ์พื้นฐานนำมาใช้ในการพูดและการเขียน และสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมของญี่ปุ่นได้
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง สามารถนำไวยากรณ์พื้นฐานนำมาใช้ในการพูดและการเขียน และสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมของญี่ปุ่นได้
รับจ้างทั่วไป หลักสูตร
เมษายน/ตุลาคม การศึกษาในต่างประเทศ มีคอร์สหลากหลายที่สามารถตอบสนองเส้นทางชีวิตหลังจบการศึกษา คุณสมบัติการรับเข้าเรียน จำเป็นต้องสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของคุณและมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 พัฒนาทักษะโดยรวมของทักษะทั้งสี่ของการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน สามารถจะเข้าใจสังคมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทักษะเฉพาะ1ปี หลักสูตร
เดือนเมษายน การศึกษาในต่างประเทศ คอร์สระยะเวลา 1 ปี มุ่งเน้นเพื่อช่วยนักเรียนได้ทำงานในวีซ่าทักษะเฉพาะทาง จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4 พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จําเป็นในการทำงาน
Page top