ศึกษาต่อ / หางาน

進学・就職イメージ

คำแนะนำแนวทางในอนาคตสำหรับนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนของเรามีครูผู้สอนและแนะนำแนวทางการศึกษาให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน เราจะดูความตั้งใจในการสมัครและความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนและจะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาขั้นสูง


ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการสอน

การให้คำแนะนำครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ในเดือนกรกฎาคมเราจะเชิญมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ เข้ามาที่โรงเรียนของเราและมีการบรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคมเรามีการให้การศึกษาเพิ่มเติมความต้องการของนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อได้ตลอดเวลา ที่โรงเรียนของเราไม่มีการจำแนกห้องเป็นหลักสูตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือมหาวิทยาลัย แต่เราจะปรับแต่งการสอนให้สอดคล้องกับความประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน

เนื้อหาการสอน

 • ตัวอย่างของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

  • การเลือกข้อวิจัย
  • การสอนตามความเชี่ยวชาญของศาสตราจารย์
  • การเตรียมแนวทางและการแก้ไขแผนการวิจัย
  • การออกเอกสารที่จำเป็น
  • คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการสัมภาษณ์
  • คำแนะนำในการสอบเรื่องเฉพาะสายวิชา
 • ตัวอย่างของผู้ที่ประสงค์จะเข้ามหาวิทยาลัย

  • การอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของสายวิชา
  • ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
  • ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
  • การสอนและแก้ไขการเขียนเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา
  • ฝึกฝนด้วยปัญหาเก่าๆ, คำแนะนำการเขียนเรียงความ
  • อธิบายประเด็นปัญหาข่าวปัจจุบัน
  • การสอนแนะแนวการสัมภาษณ์, ฝึกซ้อม

จุดหมายปลายทางหลัก (ผลลัพธ์ปี 2565)

主な進学先 2022年度実績グラフ
 • บัณฑิตวิทยาลัย

  • Yokohama National University
  • มหาวิทยาลัยไซตามะ
  • มหาวิทยาลัย Keio
  • Nihon University

  มหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัย Aoyama
  • มหาวิทยาลัย Meji
  • มหาวิทยาลัย Ritsumei
  • JF มหาวิทยาลัยแลง
  • มหาวิทยาลัย Teikyo
  • มหาวิทยาลัยโตไก
  • มหาวิทยาลัยโตโย
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา

  • วิทยาลัยศิลปะโยโกฮาม่า
  • วิทยาลัยเทคนิคอะซูมา
  • Gregg Foreign Language College
  • วิทยาลัยภาษาต่างประเทศและธุรกิจ Sundai
  • โรงเรียนอาชีวศึกษา Hiko ·วิทยาลัยเครื่องประดับ Mizuno
  • วิทยาลัยธุรกิจนานาชาติโตเกียว
  • Tokyo Automobile University School เป็นต้น
  • วิทยาลัย Nippon Express
  • วิทยาลัยธุรกิจนานาชาติฟูจิ
  • Meisei Institute of Cybernetics
  • วิทยาลัยรถยนต์ Yomiuri
  • Waseda International Business College

การเตรียมการสอบวัดระดับEJU

ในช่วงที่มีการสอบวัดระดับ EJU ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน เราจะมีการสอบเตรียมในโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเก่า โดยจะเน้นที่การสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและฟังทำความเข้าใจ

การเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ในช่วงที่มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม เราจะมีการสอบเตรียมในโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเก่า

Page top