ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนมุ่งมั่นในการเรียนด้วยความอุ่นใจ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต มีโครงการทุนการศึกษาจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งมั่นในการเรียนโดยไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องการเงิน
เนื่องจากมีทุนการศึกษาหลายประเภท ควรหาทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง


ทุนการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการยอมรับในด้านผลการเรียนและทัศนคติในชีวิตประจำวันหลังจากผ่านไป 6 เดือนนับจากการลงทะเบียน โรงเรียนจะมีทุนการศึกษาให้หรือมีการลดค่าเล่าเรียน โดยที่เราจะคัดเลือกทุกๆ หกเดือน

1. รางวัลเต็มเวลา

■รางวัลเต็มเวลา

นักเรียนที่เข้าร่วม 100% จากการเข้าสู่การสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา 20,000 เยน

■รางวัลอันทรงเกียรติ

นักเรียนที่มีอัตราการเข้าร่วม 98% หรือมากกว่าจากการเข้าศึกษาจนถึงการสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา 10,000 เยน

2. รางวัลสนับสนุนการเรียนรู้

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแต่ละครั้ง

■การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

พื้นที่ที่ไม่ใช่คันจิ
มีคุณสมบัติ N2

เมื่อสำเร็จการศึกษา 10,000 เยน

คันจิ / ไม่ใช่คันจิ
มีคุณสมบัติ N1

เมื่อสำเร็จการศึกษา 20,000 เยน

■ศึกษาต่อต่างประเทศ (EJU)

นักเรียนที่ได้เกรดดีเลิศ

เมื่อสำเร็จการศึกษา 30,000 เยน

3. รางวัล City East

นักเรียนที่ได้รับการยอมรับว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในช่วงที่เรียน

เมื่อสำเร็จการศึกษา 10,000 เยน

4. รางวัลด้านการจัดการ

นักเรียนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ / รัฐบาล / เอกชนหรือบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อสำเร็จการศึกษา 30,000-100,000 เยน


ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเทคโนโลยี

จะได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นละมีแผนการเข้าเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเทคโนโลยี

สำหรับ

  • บุคคลที่มีวีซ่าการศึกษา
  • บุคคลที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นละมีแผนการเข้าเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น
    เราจะตัดสินที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโตทุกปีในปลายเดือนเมษายน หลังจากนั้นถ้าได้รับเลือก ในปลายเดือนมิถุนายนจะได้รับทุน 30,000 เยนต่อเดือนเป็นเวลา12 เดือน
Page top