นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต ข้อมูลที่สามารถระบุรายละเอียดของผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ) จะถูกจัดเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเสนอโดยผู้ใช้ประกอบด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ เราได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่นี่ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ส่งเอกสารข้อมูลและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต
 • สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต
 • ส่งเอกสารเพื่อขอข้อมูลและเอกสารต่างๆ
 • กระจายข้อมูลทาง DM ·นิตยสารอีเมล ฯลฯ ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต
 • การจัดการและเป็นตัวกลางการสมัครทุนการศึกษา ฯลฯ
 • การจัดการและเป็นตัวกลางการติดต่อกับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทขายสื่อการเรียน ฯลฯ
 • สนับสนุน การศึกษาต่อ / หางาน ฯลฯ
 • ดำเนินการและจัดการโครงการด้านการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต
 • การบริหารชื่อบัญชีนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
โอกาสในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโตใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้
 • เมื่อผู้ใช้บริการเขียนระบุชื่อบุคคลที่อยู่ ฯลฯ เมื่อใช้บริการของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต
 • เมื่อผู้ใช้บริการระบุชื่อบุคคล ที่อยู่ ฯลฯ จากแบบฟอร์มใบสมัคร / แบบสอบถาม ฯลฯ ของเว็บไซต์นี้
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์นี้ทาง โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ
การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม
เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เองหรือตามกฎหมายและข้อบังคับ เราอาจมอบสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สามได้โดยมอบหมายงาน เช่น การส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
เกี่ยวกับการใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ จะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้นและจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนนอกจากจะมีการกำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้อย่างเคร่งครัดและใช้มาตรการป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย การทำลาย ความเสียหายจากการปลอมแปลงเป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลและแก้ไข ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมีข้อร้องเรียนจากผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยแก้ไขและลบข้อมูลอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ในกรณีนี้เราอาจขอเอกสารที่สามารถยืนยันว่าเป็นตัวท่านเองจริงๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เป็นต้น

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต วันที่11 เดือนกันยายน 2555 Keikaku Kanai

Page top