ค่าครองชีพ

生活費

ค่าครองชีพในญี่ปุ่นต่อเดือนคือ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่จะทำงานนอกเวลาเพื่อช่วยค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่จะสบายใจได้ยิ่งขึ้นถ้าจัดเตรียมค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น


ค่าครองชีพในญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเฉลี่ย นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน 87,000 เยน

จากผลการวิจัยขององค์การเพื่อการบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ 87,000 เยน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการเรียน)
ส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าอาหารและค่าที่อยู่อาศัย แต่นอกเหนือจากนั้นต้องเผื่อไว้ประมาณ 20000 เยนสำหรับงานอดิเรก บันเทิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าเดินทาง
ควรจัดการด้านการเงินอย่างมีระบบเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน

สรุปผลการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติแบบไม่มีทุน ในปีงบประมาณ 2550
องค์การเพื่อการบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO)
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/ryuj_chosa/h27.html 

ตัวอย่างของนักเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต

 • ในกรณีของคุณA

  ค่าที่อยู่อาศัย 30,000 เยน
  ค่าอาหาร 20,000เยน
  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 5,000เยน
  ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ 15,000เยน
  อื่น ๆ 15,000เยน
  ยอดรวม
  85,000เยน
 • ในกรณีของคุณB

  ค่าที่อยู่อาศัย 35,000 เยน
  ค่าอาหาร 15,000เยน
  ค่าเดินทาง 5,000เยน
  ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ 10,000เยน
  อื่น ๆ 8,000เยน
  ยอดรวม
  73,000เยน
 • ในกรณีของคุณC

  ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย 53,000 เยน
  ค่าอาหาร 10,000เยน
  ค่าเดินทาง 10,000เยน
  ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ 20,000เยน
  อื่น ๆ 10,000เยน
  ยอดรวม
  103,000เยน
Page top