ทักษะเฉพาะ หลักสูตร 1 ปี

1年6ヶ月コース

มุ่งเน้นเพื่อช่วยนักเรียนได้ทำงานในวีซ่าทักษะเฉพาะทาง

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับวีซ่าทักษะเฉพาะ
เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาค่อนข้างสั้น ขอแนะนําให้นักรียนเตรียมความพร้อมโดยการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนมาเรียนแลกเปลี่ยน


คุณลักษณะของหลักสูตร

 • คุณสมบัติ 1

  ตามระดับบุคคล องค์กรระดับแบ่งย่อย

 • คุณสมบัติ 2

  มุ่งเน้นเพื่อหางาน เรียนรู้ความรู้พื้นฐานในการทำงาน

 • คุณสมบัติ 3

  อาจารย์ที่มีประสบการณ์ เตรียมตัวสอบแรงงานทักษะเฉพาะทาง

ภาพรวมของหลักสูตร

เป้าหมายการรับสมัคร
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำเร็จการศึกษา 12 ปีหรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า / มีผลสอบวัดภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไปหรือความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • ผู้ที่จริงจังกับการเข้าเรียนและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
ประเภทวีซ่า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
ช่วงรับสมัคร
เมษายน (1 ปี)
เวลาเรียน
 • รอบเช้า 9:00-12:30 น. (45 นาที x คาบที่ 4) สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
 • รอบบ่าย 13:00-16:30 น. (45 นาที x คาบที่ 4) สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
ภาพรวมของหลักสูตร
นอกจากจะเข้าใจสังคมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะได้รับวีซ่าทักษะเฉพาะ
ซับพอร์ตในด้านการหางาน จำลองสถานการณ์จริงในการสัมภาษณ์ และฝึกฝนมารยาทในการเข้าร่วมสัมนาในองกรศ์ต่างๆ
ระยะเวลารับสมัคร

การปกครองค่าเล่าเรียน

ปีที่ 1
ค่าคัดเลือก 25,000
ค่าลงทะเบียน 55,000
ค่าเล่าเรียน 660,000
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆ 46,000
ค่าเรียนทั้งหมด 786,000

ขั้นตอนและสอบถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา

Page top