คำทักทายจากครูใหญ่

校長挨拶イメージ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต


อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต Keikaku Kanai

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโตตั้งอยู่ในแถบคาเมะอาริ ซึ่งยังเป็นแถบที่มีบรรยากาศของเมืองดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ ดังนั้นคุณจึงรู้สึกได้ถึงวันเก่าที่แสนดีของญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การเข้าถึงใจกลางเมืองยังสะดวกสบายและเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการศึกษาและมีโอกาสได้สัมผัสมุมต่างๆ ของกรุงโตเกียวได้

นับจากนี้กำแพงระหว่างประเทศจะหายไป และสังคมโลกาภิวัตน์ที่แท้จริงจะมาถึง โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโตมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต่อสังคม ที่นี่จะเป็นชั้นเรียนนานาชาติ ที่จะสื่อสารในชั้นเรียนโดยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น นักเรียนจะเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสัมผัสวัฒนธรรมและแนวความคิดที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้เราเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของนักเรียนแต่ละคน โดยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่จบจากที่นี่จึงมีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองคาดหวังไว้

เราจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสามารถพูดว่า ภูมิใจที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโจโต

Page top