ขั้นตอนต่างๆ

บัตรไซริวการ์ด

在留カード

บัตรไซริวการ์ด จะมีเขียนข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ สถานะการพำนักและระยะเวลา สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ คุณต้องพกบัตรนี้ติดตัวไว้อยู่เสมอ
จะออกบัตรให้เมื่อคุณยื่นหนังสือรับรองสถานภาพวีซ่าและพาสปอร์ตแล้ว เมื่อได้รับแล้วโปรดแจ้งที่อยู่ ที่ศาลากลางจังหวัดหรือที่สำนักงานเขตของคุณภายใน 14 วัน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

国民健康保険

เมื่อเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ประกันภัยจะครอบคลุม 70% ของค่ารักษาพยาบาล เมื่อไปที่สถานพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
การเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นจะเข้าได้หลังจากมาถึงญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น
สมัครเข้าร่วมได้ที่แผนกการประกันสุขภาพแห่งชาติของเมือง / ศาลากลางของเขตที่อยู่อาศัย ซึ่งจะจำเป็นต้องแสดงตนด้วยบัตรไซริวการ์ดและพาสปอร์ต

มายนัมเบอร์

マイナンバー

มายนัมเบอร์(หมายเลขประกันสังคมและภาษี) คือระบบหมายเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละบุคคล ถ้าคุณลงทะเบียนบ้านที่สำนักงานของสำนักงานเทศบาลของเขตที่อยู่อาศัยนั้นแล้ว จะได้รับการออกหมายเลขนี้ ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ
จะเป็นตัวเลข 12 หลัก ซึ่งหมายเลขนี้ต่างจากหมายเลข 12 หลักที่ระบุในบัตรไซริวการ์ด
โปรดเก็บ "บัตรแจ้งการออกหมายเลข" และ "บัตรมายนัมเบอร์" ของตัวเองไว้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจจำเป็นต้องใช้เมื่อมาติดต่อดำเนินการที่สำนักงานรัฐบาลหรือเมื่อทำงานพาร์ทไทม์

งานพาร์ทไทม์(การขอใบอนุญาต)

アルバイト(資格活動許可)

ทำงานพาร์ทไทม์ได้ไม่เกิน 28 ชม.ต่อสัปดาห์ โดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อเสริมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น ต้องยื่นขอใบอนุญาตที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากสถานะในวีซ่าที่มีอยู่
กรอกข้อมูลในสถานที่ทำงานและเนื้อหาของงานพาร์ทไทม์ในแบบฟอร์มที่กำหนด

เปิดบัญชีธนาคาร

銀行口座開設

หากมีบัญชีธนาคารจะสามารถชำระค่าบริการค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นรายเดือนได้โดยอัตโนมัติ การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลและภาษีการโอนเงินสำหรับทุนการศึกษาและงานพาร์ทไทม์ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นถ้ามีบัญชีธนาคาร
ควรนำบัตรไซริวการ์ดไปด้วย เมื่อไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร

การซื้อโทรศัพท์มือถือ

携帯電話購入

การบริการ ค่าใช้จ่ายและระบบโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับบริษัทโทรศัพท์มือถือ
ปกติแล้ว สัญญาโทรศัพท์มือถือญี่ปุ่นจะเป็นสัญญาแบบ 2 ปีขึ้นไป โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญา หากไม่มีการขอยกเลิกในเดือนที่สัญญาสองปีสิ้นสุดลงแล้ว จะเป็นการต่อระยะเวลาของสัญญาไปโดยอัตโนมัติ
หรืออาจสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินได้
ปัจจุบัน สองบริษัทที่จัดการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินคือ Softbank และ au

Page top